Update over de planning, bestemmingsplanprocedure en ontwerp eerste woningen

20 november '18

In de afgelopen periode is hard gewerkt aan het voorontwerp bestemmingsplan en binnenkort gaan een aantal activiteiten op de locatie plaatsvinden. Lees hier nu de laatste stand van zaken over Lier Molen Sloot. 

Bestemmingsplan procedure

Het ontwerp bestemmingsplan wordt waarschijnlijk rond de kerst door het college van B&W vastgesteld. Daarna ligt het zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kunnen zienswijzen op het plan worden ingediend. Deze eventuele zienswijzen kunnen, afhankelijk van de afweging, tot aanpassing van het bestemmingsplan leiden. Vervolgens gaat het bestemmingsplan ter vaststelling naar de Raad.

Afbeelding nieuwbouw de lier

Start ontwerp woningen eerste deelgebied

Achter de schermen worden de woningen, die in het eerste deelgebied gebouwd worden, verder uitgedacht. Begin 2019 starten architecten met het ontwerpen van de woningen en appartementen in dit deelgebied van Liermolen, gelegen tussen de Vreeburchlaan, Veilingweg en Swaandrift.

nieuwbouw ontwerp de lier

Eerste beelden op de website

In de loop van 2019 verwachten we de eerste beelden hiervan op de website te plaatsen. De voorbereidingen op de start verkoop zijn dan in volle gang en steeds meer informatie (waaronder plattegronden, koopsomindicaties, etc.) delen we op de website.

 Eerste beelden op de website

Vastgesteld bestemmingsplan

Nadat het bestemmingsplan ter vaststelling naar de raad is gestuurd wordt verwacht dat rond de zomervakantie van 2019 het bestemmingsplan wordt vastgesteld.

Vaststelling bestemmingsplan De lier

Start verkoop eerste deelgebied

Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld, start in de tweede helft van 2019 de verkoop van de woningen in de eerste fase. Wil je hiervan op de hoogte blijven? Laat je e-mailadres dan hieronder achter op de website bij de knop 'aboonneren' en dan ontvang je meer informatie zodra het bekend is! 

tekoopdeliernieuwbouw

Aanstaande activiteiten op de locatie

De komende periode starten diverse activiteiten:
1. Voorbelasting. Omdat de bodem van Liermolen deels bestaat uit slappe lagen, moet de bodem voorbelast worden. Dat betekent dat waar de toekomstige wegen, parkeerplaatsen en voetpaden komen, een extra zandpakket wordt aangebracht voor een periode van een half jaar tot een jaar. Deze werkzaamheden starten in maart / april 2019;
2. Voorafgaand hieraan worden op diverse plaatsen boompjes en groen gerooid;
3. De tijdelijke bouwweg vanaf de Veilingweg, door het plangebied naast Molensloot West en Markenborch, wordt op een nader te bepalen moment aan weerskanten afgesloten.

Verplaatsing grote platanen naar Liermolen

Aan het Meidoornhof worden de voorbereidingen getroffen om twee grote platanen te verplaatsen naar het centrale groengebied in Liermolen. Wij zijn hier erg blij mee omdat deze bomen gelijk veel groene kwaliteit aan het plangebied zal toevoegen. Het verplaatsen van deze bomen gaat volgens de huidige planning begin december plaatsvinden.

  Vorige nieuwsbericht
  Naar de homepage