Verkoop Aan de Lanen Appartementen gestart!

16 november '21

Het is zover: de verkoop van Aan de Lanen Appartementen is gestart! Alle informatie over de woningen staat online en je kunt deze downloaden wanneer het jou uitkomt. Het doorgeven van je voorkeuren gaat online via je persoonlijke account en kan tot dinsdag 23 november 15:00 uur. Donderdag 2 december worden de woningen toegewezen.

Geef je voorkeuren door

Heb je interesse in 1 (of meerdere) woningen in deze fase? Ga dan naar het woningaanbod van Aan de Lanen Appartementen, klik op het bouwnummer van jouw eerste voorkeur en vervolgens op de button 'Voorkeur doorgeven' en schrijf je in. Na het aanvullen van je persoonlijke gegevens kun je aan je inschrijving maximaal 4 bouwnummers toevoegen, totaal kun je dus maximaal 5 bouwnummers als voorkeur doorgeven. Heb je een financiële check gedaan? Vergeet die dan niet te uploaden. Je hebt tot dinsdag 23 november 15.00 uur de tijd om jouw voorkeuren door te geven, te wisselen of te verwijderen. 

Ga naar de woningen
image alt

Maak een account aan

Heb je nog geen account? Maak er dan snel een aan en geef dan je woningvoorkeuren door. Dit kan tot en met dinsdag 23 november 15.00 uur. Donderdag 2 december vindt de toewijzing plaats. Na 15.00 uur kun je de uitslag terugvinden in je Mijn Eigen Huis account en ontvang je van ons een e-mail. 

Meer over de verkoopprocedure

Restricties voor woningtype Gereguleerde Appartementen

Let op! Aan het woningtype Gereguleerde Appartement zijn restricties verbonden:

 

Woonplicht

Koper verplicht zich jegens verkoper om het verkochte zelf te betrekken nadat het verkochte voor bewoning/gebruik is gereed gekomen en die bewoning/het gebruik gedurende een aansluitende termijn van tien jaar voort te zetten.

Zolang hieraan niet is voldaan, is het niet toegestaan om het verkochte zonder schriftelijke toestemming van verkoper geheel of gedeeltelijk te verhuren of anderszins op enigerlei wijze, onder welke titel dan ook, in gebruik of genot af te staan.

 

Anti-speculatiebeding

Koper verplicht zich jegens verkoper om bij eigendomsovergang van het verkochte binnen tien jaren na heden, aan verkoper te betalen, ingeval de eigendom van het verkochte overgaat gedurende het eerste onderscheidenlijk het tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, negende of het tiende jaar na heden, een honderd respectievelijk, negentig, tachtig, zeventig, zestig, vijftig, veertig, dertig, twintig of tien procent van het bedrag, waarmede het bedrag van de waarde van het verkochte het bedrag van de koop- en aanneemsom van het verkrijgen in eigendom van het verkochte te boven gaat. zou zijn aangegaan of zou zijn verricht indien de in deze bepalingen bedoelde vergoeding niet zou zijn verschuldigd.

 

Naast bovenstaande restricties is er ook een maximum aan het inkomen gesteld. Voor het middeninkomen wordt maximaal € 58.582,- gerekend (eenpersoons) en maximaal € 68.582,- (meerpersoons)

 

Na de toewijzing ontvangen de optanten een uitnodiging voor een gesprek bij de makelaar. Om aan te tonen dat je in de juiste categorie valt hebben we op dat moment het volgende van je nodig:

  • IB60-verklaring (downloaden op website van de Belastingdienst)
  • Werkgeversverklaring (de afdeling personeelszaken van je werkgever)
  • Recente salarisstrook of jaaropgave (2020)
  • Uittreksel basisregistratie (GBA) en indien je inwonend bent, ook van je ouders

Verkoopdocumenten en contact

Heb je tijdens de inschrijfperiode nog vragen over de woningen of de verkoopdocumenten? Neem dan gerust via de chat of telefonisch contact op met ons 088 712 21 29

Neem contact op
  Bekijk de woningen
  Lees meer over een woning kopen