Datum start verkoop de Aan de Lanen Appartementen bekend

9 november '21

Save the date! Op dinsdag 16 november om 15.00 uur start online de verkoop van de woningen in Aan de Lanen Appartementen. Inschrijven op een van je favoriete woningen kan tot en met dinsdag 23 november 15.00 uur. We vertellen je graag alles over de verkoop van Aan de Lanen Appartementen.

image alt

Online je voorkeuren doorgeven

Heb jij je aangemeld als belangstellende voor Aan de Lanen Appartementen, door het achterlaten van NAW gegevens bij je favoriete woningtype? Dan krijg je dinsdag 9 november rond 15.00 uur een e-mail dat de verkoop is gestart. Vanaf dat moment vind je alle verkoopdocumenten zoals de technische plattegronden en de mogelijkheden van meer- en minderwerk onder de downloads van jouw favoriete bouwnummer(s). Neem op je gemak alles door want het maakt niet uit hoe snel je inschrijft op maximaal 5 bouwnummers. Uiteraard hoef je de mail niet af te wachten. Je kunt ook rond 15.00 direct inloggen in je persoonlijk account en je inschrijven. Nog geen persoonlijk account? Maak deze dan snel aan!

Tijdens de inschrijfperiode kun je je voorkeuren wisselen, woningen uit je lijstje verwijderen of toevoegen. Deze wisselingen worden direct in ons systeem opgeslagen. Jouw inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Inschrijven kan tot dinsdag 23 november 15.00 uur.  

Bekijk het woningaanbod

Woning specifieke informatie

In de periode tot start verkoop komt er meer informatie beschikbaar. Op dit moment worden de definitieve verkoopstukken afgerond. Komende week komt de informatie per bouwnummer online. Uiterlijk 16 november om 15:00 vind je alle verkoopdocumenten op de website en in jouw Mijn Eigen Huis-account. 

Toewijzing

Je kunt je inschrijven tot en met dinsdag 23 november 15.00 uur. Op donderdag 2 december laten we je voor het einde van de dag per e-mail weten of je een woning toegewezen hebt gekregen. We proberen zoveel mogelijk mensen de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen en streven daarbij naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de bouwnummers. Daarbij kijken wij naar de meest concrete kandidaten en hanteren wij onderstaande opeenvolgende criteria:

Restricties Gereguleerde appartementen

Let op! Aan het woningtype Gereguleerde Appartementen zijn restricties verbonden:

* WOONPLICHT.
Koper verplicht zich jegens verkoper om het verkochte zelf te betrekken nadat het verkochte voor bewoning/gebruik is gereed gekomen en die bewoning/het gebruik gedurende een aansluitende termijn van tien jaar voort te zetten.

Zolang hieraan niet is voldaan, is het niet toegestaan om het verkochte zonder schriftelijke toestemming van verkoper geheel of gedeeltelijk te verhuren of anderszins op enigerlei wijze, onder welke titel dan ook, in gebruik of genot af te staan.

* ANTI-SPECULATIEBEDING
Koper verplicht zich jegens verkoper om bij eigendomsovergang van het verkochte binnen tien jaren na heden, aan verkoper te betalen, ingeval de eigendom van het verkochte overgaat gedurende het eerste onderscheidenlijk het tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, negende of het tiende jaar na heden, een honderd respectievelijk, negentig, tachtig, zeventig, zestig, vijftig, veertig, dertig, twintig of tien procent van het bedrag, waarmede het bedrag van de waarde van het verkochte het bedrag van de koop- en aanneemsom van het verkrijgen in eigendom van het verkochte te boven gaat. zou zijn aangegaan of zou zijn verricht indien de in deze bepalingen bedoelde vergoeding niet zou zijn verschuldigd.

Naast bovenstaande restricties is er ook een maximum aan het inkomen gesteld. Voor het middeninkomen wordt maximaal € 58.582,- gerekend (eenpersoons) en maximaal € 68.582,- (meerpersoons).

Na de toewijzing ontvangen de optanten een uitnodiging voor een gesprek bij de makelaar. Om aan te tonen dat je in de juiste categorie valt hebben we op dat moment het volgende van je nodig:

  • IB60-verklaring (downloaden op website van de Belastingdienst)
  • Werkgeversverklaring (de afdeling personeelszaken van je werkgever)
  • Recente salarisstrook of jaaropgave (2020)
  • Uittreksel basisregistratie (GBA) en indien je inwonend bent, ook van je ouders
image alt

Optie bevestigen

Als jij een woning krijgt toegewezen dan krijg je om circa 15.00 uur een e-mail en zie je dat ook in jouw winkelwagentje in je persoonlijke account. Vervolgens heb je 48 uur de tijd om je optie te annuleren of te bevestigen in jouw persoonlijke account. Nadat je de optie hebt bevestigt bepaal jij vervolgens hoe je het aankoopproces wilt doorlopen.

Heb je geen woning toegewezen gekregen? Dan krijg je daarvan ook bericht. Je ziet ook in jouw Mijn Eigen Huis account dat je reservekandidaat bent. Als iemand afziet van de koop en jij bent de eerste reservekandidaat, dan nemen we direct contact met jou op. Wij geven geen informatie over hoeveel reservekandidaten er zijn en op welke plek je op de reservelijst staat.

Afspraak maken of online kopen

Heb je jouw optie geaccepteerd? Dan heb je de keuze om een afspraak te maken bij de makelaar of om direct online je woning te kopen. Wil je eerst een verkoopgesprek met de makelaar? Klik dan op de button 'afspraak maken' en kies een dag en een dagdeel. De makelaar neemt vervolgens contact met je op om een afspraak te maken. Na dit verkoopgesprek kan je in je persoonlijke account aangeven of je overgaat tot aankoop van de woning of dat je de optie alsnog wilt annuleren. Wil je overgaan tot aankoop? Dan kan je er voor kiezen om de contracten online te tekenen door op de button 'online kopen' te klikken. Wil je liever bij de makelaar op kantoor je handtekening zetten? Klik dan op de button 'tekenafspraak'. Vervolgens belt de makelaar je voor het maken van de tekenafspraak bij hun op kantoor. Kies je na het bevestigen van je optie meteen voor 'online kopen' dan ontvang je jouw koopcontract binnen 5 werkdagen via de mail en teken je vanaf de bank zonder tussenkomst van de makelaar. Je doet dit met IDIN (een dienst van de bank waarmee je je als consument bij andere organisaties vertrouwd en veilig kan identificeren).

Lees meer over een woning kopen
Wonen in Aan de Lanen? Bekijk het woningaanbod
Vragen? Neem contact op