Opgeleverd

Klimaatadaptie belangrijke factor in Lierkwartier

26 februari '20

De drie wijken die samen Lierkwartier vormen, worden gebouwd op een plek waar voorheen vooral kassen stonden. Met de realisatie van Lierkwartier is één van de randvoorwaarden dat het een duurzaam project wordt, waarbij klimaatbestendigheid het sleutelwoord is.

image alt

Klimaatbestendigheid

Klimaatbestendigheid betekent dat neerslag en bodemwater op een verantwoordelijke manier terugkomen in het ecosysteem. De taluds in Op de Akkers en Aan de Lanen bevatten – waar mogelijk – hoogteverschillen zodat een overbelasting opgevangen kan worden. Overbelasting van de grond kan leiden tot bodemdaling, met andere woorden dat wegen en aansluitingen op woningen verzakken. Door de belasting van de grond gelijkwaardig te verdelen, blijft het grondwater op peil. Er wordt ook gewerkt met hoogteverschillen in de groenplekken. Door laagtes in bermen wordt het water vastgehouden, zodat de grond niet overbelast wordt, en later geïnfiltreerd in de bodem.

image alt

Optimale waterafvoer

In de uitgangspunten voor het bouwen van Lierkwartier is opgenomen dat de bestaande waterstructuur versterkt wordt door het strategisch aanleggen van waterbergingen zodat er gefaseerd water vastgehouden kan worden, en beter afgevoerd kan worden. De waterstructuur van boezemwatergangen en sloten wordt gebruikt als verbinding voor meerdere groengebieden, die zo samen één geheel vormen.

Lierkwartier, hoe zat het ook weer?

Lierkwartier bestaat uit Op de Akkers, Aan de Lanen en Aan de Kade. Van deze drie wijken zal Op de Akkers het eerst in verkoop gaan, in twee fases. Fase 1 bestaat uit 2-onder-1 kap woningen, gezinswoningen en vrijstaande woningen. Alle drie de wijken hebben een groen karakter, met veel groenbouw, water en speelplaatsen

  Bekijk het woningaanbod
  Alles over Op de Akkers