Vastewaardekaart vastgesteld

17 oktober '17

Op 26 juni jongstleden, in 't Centrum in De Lier, is een inloopavond georganiseerd om de inwoners van De Lier bij te praten over de voortgang van de planvorming van Lier Molen Sloot. Tijdens deze bijeenkomst is het resultaat - tot nu toe- van de klankbordgroep getoond. Het gaat hier om een vastewaardenkaart waarin belangrijke afspraken zijn vastgelegd die tijdens de klankbordgroepavonden zijn besproken. Op basis van deze vastewaardekaart zal het bestemmingsplan worden gemaakt.

Concept maquette getoond

Het stedenbouwkundig bureau SVP uit Amersfoort heeft vanuit deze vastewaardenkaart een stedenbouwkundige ontwerp gemaakt. Ook is er een maquette getoond met een voorbeeldverkaveling. Dit maakte het voor belangstellenden makkelijker om te reageren op dit ontwerp. Voor de ontsluiting van de wijk zijn vier voorbeelden getoond, deze mogelijkheden worden beoordeeld en doorgerekend door een adviesbureau Mobiliteit. Een belangrijke beslissing hierin is het wel of niet aansluiten van de Markenborgh op de wijk voor autoverkeer.

De volgende stap
Naar aanleiding van de opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de avond of daarna wordt de vastewaardenkaart aangepast en definitief gemaakt. Op deze kaart staan dan alle belangrijke afspraken zoals de wijkontsluitingen, plekken waar hoogbouw kan komen, grote groen- en water partijen en eventuele ruimte voor een basisschool. Hiervan wordt een bestemmingsplankaart gemaakt waarna door de gemeente Westland een publiekrechtelijke procedure zal worden doorlopen.

*Let op!* De illustraties / maquette op deze website zijn concept, kunnen nog wijzigen en dus nog niet definitief. Aan deze illustraties / maquette kunnen geen rechten worden ontleend.

  Terug naar nieuwsoverzicht
  Bekijk de visie