Update Lier Molen Sloot

22 februari '18

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan Lier Molen Sloot. In dit nieuwsbericht blikken we terug op de afgelopen maanden waarin onder andere de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Westland is ondertekend. Ook vertellen we wat er de komende periode op de planning staat.

Eind vorig jaar is het verloop van het participatietraject en de opgestelde ontwikkelvisie aan de raadsleden van de gemeente Westland gepresenteerd. Dit is positief ontvangen. Op 12 december 2017 heeft de Raad dit als een zogenaamd ‘hamerstuk” vastgesteld. Vervolgens is op 15 januari 2018 de samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Westland en BPD Ontwikkeling ondertekend. Dit betekent dat de ontwikkeling definitief doorgang vindt. Meer informatie over de samenwerkingsovereenkomst lezen jullie op de website van de gemeente Westland. Gemeente Westland en BPD Ontwikkeling hebben de ambitie om Liermolen en Molensloot een van de vijf nieuwe woonwijken te laten zijn die geen gasaansluitingen meer nodig hebben. Op 24 oktober 2017 is de intentieovereenkomst duurzame aardwarmte ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt om o.a. Lier Molen Sloot aan te sluiten op duurzame aardwarmte. In het tweede kwartaal van 2018 verwachten wij een samenwerkingsovereenkomst te kunnen sluiten.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

 Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Knip Markenborgh

De tijdens de inloopavond van 26 juni 2017 gepresenteerde varianten van de ontsluiting richting de Markenborgh zijn in de werkgroep verkeer van de gemeente Westland besproken. Gekozen is voor de variant waarbij een volledige knip voor auto’s van toepassing is, langzaam verkeer wordt wel toegestaan. De Raad heeft dit advies in december overgenomen.

Eerste woonbuurtje in voorbereiding

Nu de samenwerkingsovereenkomst is getekend wordt verder gewerkt aan de stedenbouwkundige uitwerking van de eerste woonbuurt 'Vlasbuurt'. Begin 2019 verwachten we de eerste woningontwerpen van het buurtje te kunnen tonen. In de tussentijd wordt het voorontwerp bestemmingsplan van de ‘Vlasbuurt’ opgesteld waarna deze door de gemeente Westland in procedure zal worden gebracht. Wij verwachten in de tweede helft van 2019 de eerste woningen in verkoop te nemen maar zullen tussentijds al wat laten zien. Via deze website word je hiervan op de hoogte gehouden. Eind 2018 zullen de eerste werkzaamheden in het kader van het bouwrijp maken plaats gaan vinden.

  Terug naar het nieuwsoverzicht
  Bekijk de huidige planning