Bouwupdate Op de Akkers #4

15 juli '21

Het is weer tijd voor een bouwupdate! We geven jullie graag een klein inkijkje in de stand van zaken op de bouwplaats.

Stand van zaken op de bouwplaats

De afbouw van de woningen in Akker B (bouwnummer 37 t/m 80) is in volle gang. Alle vloerverwarming is aangebracht en de laatste dekvloeren zijn inmiddels gesmeerd. Ook is het team drukdoende met het plaatsen van de laatste binnenwanden. Alle meetmiddagen zijn gepland; de meetmiddagen van woningblokken BA, BB en BC zijn geweest. Daarnaast is de tegelzetter druk met het aanbrengen van het tegelwerk in blok BB. De spuiter is in het blok ernaast bezig met het spuitwerk van blok BA.
Buiten is het team bezig met de afronding van het metselwerk, dit is nagenoeg gereed. De steigers bij blokken BA, BB en BC zijn al verwijderd en op dit moment worden de steigers van blok BD gedemonteerd. Kortom, een groot deel van de woningen in Akker B is uit de steigers en het eerste resultaat is al goed zichtbaar!

De bouw van de woningen in Akker A (bouwnummer 1 t/m 36) verloopt goed en volgt de bouw van Akker B. De betonnengevelplinten zijn al bij meer dan de helft van de woningen gereed. Daarnaast is de metselaar gestart met het metselwerk van de woningen in blok AD en worden de dak elementen bij blok AA geplaatst. Daarnaast worden de steigers van alle woningblokken momenteel opgebouwd. Vanaf week 28 zullen de eerste trappen in de woningen worden geplaatst.

De heiwerkzaamheden in Akker C zijn inmiddels afgerond en het team is druk bezig met de funderingswerkzaamheden. De funderingen van blokken CA t/m CD zijn gereed. Bij blok CE is een deel van de funderingen gereed en worden binnenkort de overige funderingen gestort. Bij blok CA is ook het leidingwerk onder de begane grondvloer aangebracht. Morgen arriveren de eerste begane grondvloeren, waarna we ook de eerste casco's kunnen gaan plaatsen.

Opleverprognose

Goed nieuws! De bouw van het project verloopt tot dusver erg goed. De afbouw van de eerste woningen in Akker B is gestart. Naar verwachting kan er daardoor eerder gestart worden met opleveren. Zoals het er nu naar uitziet vanaf eind derde kwartaal 2021, met een doorloop naar het vierde kwartaal.

Omdat de afbouw van de eerste woningen is gestart, kan de opleverprognose van blokken BA en BB gespecificeerd worden naar maanden. Voor de overige blokken woningen wordt voor nu een kwartaalprognose aangehouden. In september worden de eerste woningen opgeleverd, en naar verwachting worden de laatste woningen uit Akker A en Akker C in Q4 2021 - Q2 2022 opgeleverd.