Bouwupdate Op de Akkers #3

4 mei '21

Het is weer tijd voor een bouwupdate! We geven jullie graag een klein inkijkje in de stand van zaken op de bouwplaats.

Stand van zaken op de bouwplaats

Bij de woningen in blok BA is de aannemer deze week gestart met het plaatsen van de binnenwanden. Daarnaast worden vanaf eind deze week de steigers gedemonteerd. Bij blok BB zijn de eerste trappen gesteld. Daarnaast zijn de dakelementen reeds geplaatst en worden deze week de eerste dakpannen aangebracht.
In blok BC zijn de eerste dakelementen vandaag geplaatst. Komende week worden de resterende dakelementen geplaatst, waarna de dakpannen kunnen worden aangebracht. Bij de woningen in blok BD zijn de daken van de uitbouwen inmiddels dicht en het metselwerk is gestart op de begane grond. De kozijnen van de woningen in blok BE zijn gesteld en momenteel worden de steigers opgebouwd. Binnenkort start ook bij dit blok het metselwerk.

De bouw van de woningen in Akker A volgt op de voet. Bij Blok AA is het stelwerk van het gevelmetselwerk op de begane grond gereed. Daarnaast zijn deze week de laatste casco-elementen geplaatst.

Opleverprognose

Goed nieuws! De bouw van het project verloopt tot dusver erg goed. De afbouw van de eerste woningen is gestart. Naar verwachting kan er daardoor eerder gestart worden met opleveren. Zoals het er nu naar uitziet vanaf eind derde kwartaal 2021, met een doorloop naar het vierde kwartaal.

Omdat de afbouw van de eerste woningen is gestart, kan de opleverprognose van blokken BA en BB gespecificeerd worden naar maanden. Voor de overige blokken woningen wordt voor nu een kwartaalprognose aangehouden. In september worden de eerste woningen opgeleverd, en naar verwachting worden de laatste woningen Q4 2021 - Q1 2022 opgeleverd.

1
2
3