Bouwupdate Op de Akkers

21 januari '21

Over de bouw van zowel fase 1 als fase 2 van Op De Akkers is weer een hoop te melden!

Update fase 1

De funderingen van de blokken AB en AA zijn gestort. Iedere week zullen nu funderingen gestort worden en de verwachting is dat over drie weken alle funderingen gereed zijn. Nadat de funderingen gereed zijn, kan er begonnen worden met het aanbrengen van het leidingwerk onder de begane grondvloer.

Bij blok BA is er gestart met het monteren van de eerste casco’s. Alle begane grondvloeren en eerste verdiepingen zijn inmiddels gereed. Deze week zijn ook de tweede verdiepingsvloeren gemonteerd.
Bij blok BB zijn alle begane grondvloeren gelegd en zullen deze week de eerste verdiepingsvloeren worden gemonteerd. Het leidingwerk onder de begane grondvloer is bijna gereed op heel Akker B.

De opleverprognose die de aannemer tot nu toe heeft gecommuniceerd, blijft actueel. Naar verwachting worden de eerste woningen in het vierde kwartaal 2021 opgeleverd. Let op, de opleverprognose is onder voorbehoud en kan door onvoorziene omstandigheden tijdens het bouwproces wijzigen.

Update fase 2

Goed nieuws! De werkzaamheden op de bouwplaats starten. De komende weken worden de grondwerkzaamheden uitgevoerd, waaronder het uitgraven van de bouwputten. Zoals het er nu naar uitziet, arriveert vervolgens de heistelling in week 10 op de bouwplaats.

1
2