Ideëen of wensen voor het nieuwbouwplan? Kom naar de inloopavond!

Hoe wil jij wonen in De Lier? Of waar moet het plan waar jij naast woont aan voldoen? In De Lier komt een heel nieuw woongebied, waarvoor het ontwerp nog gemaakt wordt. Daarbij ontvangt BPD graag het advies van bewoners van De Lier en andere geïnteresseerden in het nieuwbouwplan. Heb je een idee of bepaalde wensen? Kom dan vooral naar de speciale inloopavond op donderdag 24 november.

Die avond kan jij aangeven wat volgens jou de kwaliteiten van het gebied zijn, wat je mist. Maar ook waar je tegen op ziet en waar BPD op zou moeten letten. Om zo te komen tot wat er nodig is om een mooi woongebied te maken. De stedebouwkundig ontwerper neemt deze input mee in de eerste schetsontwerp. Uiteraard binnen de kaders die voor dit plan gelden.

Verder is er die avond elk half uur een korte presentatie over het participatietraject. Daarnaast is er een presentatieruimte waar je informatie krijgt over het gebied en waar je meedenkt over de invulling van wonen, groen, water en andere onderwerpen.

Teken mee aan het stedebouwkundig ontwerp

Meepraten of benieuwd naar de ideëen van anderen? Kom vooral langs!

Wanneer: donderdag 24 november
Tijd: 19:30 uur
Waar: 't Centrum, Hoofdstraat 100 in de Lier

Klankbordgroep

Tijdens deze avond kan je je opgeven voor een klankbordgroep. Deze groep praat na de inloopavond mee over de stedebouwkundige planvorming. Het uiteindelijke ontwerp wordt tijdens een nieuwe inloopavond gepresenteerd.

  Nieuwbouwplan De Lier
  Geef je advies via een korte enquête